Opis szczepień stad zarodowych


Przykładowe szczepienia wykonywane na stadach zarodowych:

- MD - Choroba Mareka

Choroba Mareka (MD) jest wirusową i nowotworową chorobą drobiu. Powoduje ona poważne straty w wielkostadnym chowie drobiu.. Profilaktyka choroby Mareka polega na szybkim wykrywaniu obecności wirusa zjadliwego u chorych ptaków.

- IB - Zakaźne Zapalenie Oskrzeli

Zakaźne zapalenie oskrzeli jest najbardziej rozpowszechnioną chorobą układu oddechowego kurczaków. Profilaktycznie stosuje się szczepionki często w których skład wchodzi także szczepionka przeciwko IBD, EDS, ND. Istotną rolę w zapobieganiu choroby odgrywają optymalne warunki środowiskowe i odpowiednie żywienie.

- ND - Rzekomy Pomór Drobiu

RZEKOMY POMÓR DROBIU, CHOROBA NEWCASTLE Rzekomy pomór drobiu jest chorobą bardzo zaraźliwą. Zakażenie następuje poprzez kontakt z chorymi ptakami, za pośrednictwem wydzieliny zapalnej z układu oddechowego. Choroba łatwo przenosi się poprzez sprzęt, personel, dzikie ptaki. Szczepienia profilaktyczne.

- IBD - Choroba Gumboro

Choroba wirusowa, wirus jest bardzo zakaźny i łatwo rozprzestrzenia się na drodze kropelkowej , może też znajdować się w odchodach , na odzieży obsługi i na sprzęcie. Szczepienia profilaktyczne.

- ILT - Zakaźne Zapalenie Krtań i Tchawicy

Zakażenie następuje drogą oddechową przez kontakt ptaków chorych ze zdrowymi, wywołane jest przez wirus. W większości przypadków do zakaźnego zapalenia krtani i tchawicy na fermie dochodzi przez zawleczenie wirusa ILT przez osoby wizytujące na obuwiu, odzieży, lub wraz ze skrzynkami na jaja, karmidłami, poidłami, klatkami itp. Szczepienie za pomocą łagodnych szczepionek podawanych dospojówkowo jest najlepszą metodą zapobiegającą stratom wywoływanym przez wirus ILT.

- REO - Reowiroza Drobiu

Reowirusy wywołują u kurcząt zapalenie ścięgien i stawów, pogorszenie sprawności ruchowej ptaków. Ponieważ wrażliwość na zakażenie reowirusami jest szczególnie wysoka u piskląt, ogromną rolę w zapobieganiu temu zakażeniu odgrywają przeciwciała matczyne. Zalecane szczepienie przede wszystkim stad rodzicielskich.

- SHS - Syndrom Obrzęku Głowy Kur

( zakaźny syndrom dużej głowy SHS ) Chorobę wywołują pneumowirusy ptasie. Drogą zakażenia jest układ oddechowy oraz przewód pokarmowy, a źródłem zarazka jest zanieczyszczona bakteriami woda, karma, sprzęt itp. Szczepienia profilaktyczne, antybiotyki zapobiegają wtórnym infekcjom bakteryjnym.

- Mg - Mycoplasma Gallisepticum

Mycoplasma gallisepticum (Mg) wywołuje przewlekłe zmiany zapalne w układzie oddechowym. Zakażenie następuje przez wirusy atakujące układ oddechowy. Najgroźniejszą drogą rozprzestrzeniania się choroby jest możliwość przekazania zakażenia MG przez nioski na ich potomstwo. Zakażenie następuje również drogą oddechową przez kontakt ptaków chorych ze zdrowymi. W walce z chorobą stosowane są szczepienia i działania mające na celu przerwanie pionowej drogi zakażenia.

- SE/ST - Salmonella Enteritidis / Tiphimurium

- AE - Zakaźne Zapalenie Mózgu i Rdzenia Kręgowego

Główną drogą zakażenia jest przekazywanie wirusa przez zakażone nioski do jaj. Zakażone pisklęta po wykluciu zakażają zdrowe. Profilaktyka polega na szczepieniu stad rodzicielskich żywą szczepionką.

- Kolibakterioza

Drogą zakażenia jest układ oddechowy oraz przewód pokarmowy, a źródłem zarazka jest zanieczyszczona bakteriami woda, karma, sprzęt. Profilaktyka choroby u brojlerów polega na prowadzeniu szczepień w stadach rodzicielskich. Uodpornione nioski przekazują przeciwciała, które zabezpieczają ptaki przed zachorowaniem w pierwszych tygodniach życia.

- CIA - Zakaźna Anemia Kur

Głównym źródłem zakażenia jest przekazywanie wirusa przez zakażone nioski potomstwu. Możliwe jest rozprzestrzenianie się choroby u młodych ptaków przez kontakt chorych osobników ze zdrowymi. Profilaktyka choroby polega na prowadzeniu szczepień w stadach rodzicielskich.

W razie specjalnych życzeń klienta bądź lekarzy weterynarii ModernHatch udostępnia pełen program szczepienia stad rodzicielskich oraz wyniki badań serologicznych w kierunku choroby Gumboro